Periodieke meditaties


Gebed van Jeremia door ds. Frans van Dijke

Jeremia 20:7 In dit kunstwerk ontwaren wij onder een grote vlam waarmee Jeremia’s geestdrift is gesymboliseerd. De witte band om de vlam heen toont hoe God bij Jeremia heeft aangedrongen om zijn roeping tot profeet aan te nemen: U verleidde mij, U was te sterk voor mij en ik heb toegestemd… lees meer via: https://www.annekekaai.nl/#gallery4-8

kerkdiensten


dovendienst / gecombineerde dienst / livestream / aanmelden

over ons


Misschien vraagt u zich af: Kan ik ook meedoen in de kerk? Ja, dat kan. Kerken hebben het 'Interkerkelijk Dovenpastoraat' opgericht.

Deze organisatie helpt dove en horende mensen om ‘samen kerk’ te zijn.