Steun het IDP


Het IDP wordt gerund door vrijwilligers. Samen proberen zij de dove en horende kerk aan te moedigen en te ondersteunen om meer en meer met elkaar verbonden te raken. De kosten die hierbij worden gemaakt, worden voor het grootste gedeelte gedekt door bijdragen vanuit de kerken die aan het IDP zijn verbonden.

Wilt u persoonlijk bijdragen, dan kan dit ook. Bijdragen kan op verschillende manieren:

Gebed en tijd

Het werk van het IDP kan niet zonder uw en jouw gebed. Samen werken wij in de wijngaard van de Heer. Dus wilt u bijdragen, begin dan met het vouwen van de handen en geef het IDP een terugkerende plaats in de gebeden.

Naast de handen vouwen ook ‘de handen uit de mouwen’? Het IDP is voortdurend op zoek naar vrijwilligers. Neem eens een kijkje op de vacaturepagina.

Gift overmaken

scan om te doneren

Een andere manier van steun, is het toezeggen of overmaken van een gift. Dit kan via het Landelijk bankrekeningnummerNL27 INGB 0674 5493 68 ten name van: Interkerkelijk Dovenpastoraat.

Het IDP heeft niet een zelfstandige ANBI status. Voor de belasting maken we onderdeel uit van de ANBI vrijstelling van de (dienstenorganisatie van de) Protestantse Kerk in Nederland. Hierdoor zijn de giften aan het IDP aftrekbaar voor de belasting!

Als organisatie zijn we qua financiën verantwoordingsplichtig tegenover de Protestantse Kerk in Nederland. Om zo transparant mogelijk te zijn naar onze donateurs, vermelden we hieronder ook de verkorte resultatenrekening van de afgelopen jaren. Vragen hierbij kunt u richten aan de penningmeester.

download de resultaatrekening

Een gift gedaan aan het IDP? Hoe werkt dit voor de belasting?
Geef dit bij uw belastingaangifte als volgt op: typ in het veld achter ‘Gift aan’ het RSIN nummer 813612809 in. Het systeem zoekt hierbij de juiste naam. Vul het bedrag in en klaar bent u.

Een legaat regelen ten gunste van het IDP?

Stap 1. Erfstelling of legaat kiezen
Stap 2. Bespreek uw wensen met de notaris
Stap 3. Het testament ondertekenen met juiste tenaamstelling
Tenaamstelling Interkerkelijk Dovenpastoraat in testament
Ik benoem voor …. deel als mijn erfgenaam / laat een bedrag van € …… na aan de Protestantse Kerk in Nederland, gevestigd Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE te Utrecht, RSIN 813612809, om dit uitsluitend te besteden aan het Interkerkelijk Dovenpastoraat of zijn opvolger.