Vacaturebank


Het IDP is continu op zoek naar vrijwilligers. Deze vraag komt vooral vanuit de verschillende taakgroepen waarin zeer divers werk wordt gedaan. We zijn niet op zoek naar het schaap met vijf poten, maar naar vrijwilligers die het werk willen oppakken waar zij de gaven en talenten voor hebben of zich in willen ontwikkelen. Bekijk hieronder per taakgroep van welke taak jij enthousiast wordt en meld je snel aan! We hopen je gauw te spreken!

gezocht:

Secretaris voor het landelijk bestuur

In het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) wordt samengewerkt door de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlandse Gereformeerde Kerken en de Protestantse Kerk in Nederland. Het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van deze kerken. Het bestuur is verantwoordelijk voor het formuleren van het beleid en het ondersteunen van het werk dat door de dovenpastores en taakgroepen wordt uitgevoerd.

De secretaris

  • bereidt in samenspraak met het moderamen de vergaderingen voor;
  • maakt verslagen van de vergaderingen;
  • is het postadres voor het IDP;
  • is lid van een van de deelnemende kerken.

We verwachten van onze secretaris dat hij / zij bekend is met de Dovencultuur of bereid is zich daarin te verdiepen.

Praktisch:

  • Het bestuur vergadert in de regel vier keer per jaar (op een donderdagmiddag / avond); Het moderamen vergadert vijf keer per jaar.
  • De vergaderingen worden gehouden in het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Utrecht.
  • De werkzaamheden van de secretaris zullen gemiddeld 4 uur per week vergen.
  • Bestuursleden van het IDP zijn vrijwilligers, gemaakte kosten worden vergoed.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de huidige secretaris via secretariaat@doofenkerk.nl of 06-30134767


Secretaris Taakgroep Toerusting (vrijwilligersfunctie)

Het IDP heeft enkele landelijke taakgroepen, waaronder de taakgroep Toerusting.

De missie van de taakgroep Toerusting is om verbindingen te maken tussen de kerken en de doven en slechthorenden. De taakgroep Toerusting vergadert drie keer per jaar en is verantwoordelijk voor het toerusten van doven en vrijwilligers van het IDP. Bijv. Het organiseren van een Landelijke Contactdag. De taakgroep Toerusting bestaat uit 6 leden.

Voor deze taakgroep zoeken we een secretaris. De taakgroep bestaat uit dove en horende mensen. Bij de vergaderingen is een tolk gebarentaal aanwezig. Wanneer je horend bent, hoef je dus niet zelf gebarentaal te kennen.

Misschien ben je doof, heb je dove familieleden of vrienden of ben je bekend met de dovenwereld. Dat is fijn, maar oprechte interesse in de dovenwereld is voor ons het belangrijkste.

Wat is jouw taak als secretaris?
a. samen bouwen met de taakgroep aan de relatie met de dovenwereld;
b. vergaderingen voorbereiden samen met de voorzitter  en agenda en stukken verspreiden;
c. vergaderingen notuleren, processen bewaken;
d. correspondentie verzorgen.

Wat krijg je terug?
a. het plezier om met de andere taakgroepleden mee te werken aan de missie van de taakgroep Toerusting;
b. je werkt mee aan het bouwen aan bruggen tussen de kerken en de dovenwereld;
c. kennismaking met een wereld van dove christenen die je misschien niet eens kende;
d. reiskosten worden vergoed.

Heb je interesse? Wil je keertje meekijken? Mail dan naar: hendrik.stevens@doofenkerk.nl


Coördinator filmopnames op internet (vrijwilligersfunctie)

Het IDP maakt regelmatig filmpjes met overdenkingen of aankondigingen in Nederlands met ondersteunende gebaren of in Nederlandse Gebaren Taal. Deze filmpjes worden op de sociale media gedeeld. De filmpjes worden goed bekeken. Uiteraard zijn de filmpjes belangrijk voor doven die in hun eigen taal bereikt worden.

Voor deze activiteit zoeken we een vrijwilliger die coördinator wordt voor het maken van de filmopnames.

Misschien ben je doof, heb je dove familieleden of vrienden of ben je bekend met de dovenwereld. Dat is fijn, maar oprechte interesse in de dovenwereld is voor ons het belangrijkste. Voor deze functie hoef je geen technische kennis over filmopnamen te hebben. Je moet het wel leuk vinden om dingen te regelen en contact te leggen met voorgangers en andere betrokkenen bij de filmpjes.

Wat is jouw taak als coördinator filmopnames?
a. 1 x per jaar vergadering;
b. contact onderhouden met de voorgangers (per e-mail);
c. planning maken;
d. voorbereiding voor filmopname-dagen;
e. bij de opnames zelf aanwezig zijn

Wat krijg je terug?
a. reiskostenvergoeding bij de opname en de vergadering;
b. een mooie verdieping in doof cultuur en de Bijbel;
c. een inkijkje in een wereld van dove christenen die je misschien niet kende;
d. het plezier dat een filmpje waaraan je hebt meegewerkt op de sociale media gedeeld wordt.

Lijkt het je leuk om deze functie in te vullen of heb je vragen, neem dan contact op met: martin.visser@doofenkerk.nl.


Meld je hieronder direct aan