Meldpunt (vertrouwenspersoon)


Heb je problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties?
Wil je informatie, folders of een cursus aanvragen?
Neem contact met ons op, ook als je liever anoniem je verhaal kwijt wilt.

Er zijn meerdere kerkelijke meldpunten. Deze meldpunten werken op het gebied van preventie nauw samen. Bij klachten en meldingen geven de meldpunten advies en ondersteuning, gebaseerd op de eigen kerkelijke structuur. Overige kerkelijke meldpunten zijn:

Meldpunt van o.a. de PKN: www.smpr.nl contact is mogelijk per e-mail info@smpr.nl.
Meldpunt van de CGK, GKV, NGK: https://meldpuntmisbruik.nl/contact/ contact is mogelijk per e-mail vertrouwenspersoon@meldpuntmisbruik.nl of via de mobiele nummers die op de website te vinden zijn. Wilt u graag hulp van een (gebarentaalvaardige) persoon bij het contact met het meldpunt, dan kunt u hiervoor de IDP secretaris Judith Speijer-Brouwer (secretariaat@doofenkerk.nl) benaderen.

Klachtenloket IDP

Misschien heeft u of heb jij een klacht die betrekking heeft op het Interkerkelijk Dovenpastoraat. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de secretaris Judith Speijer-Brouwer (secretariaat@doofenkerk.nl). Zij brengt u in verbinding met de juiste (gebarentaalvaardige) persoon.