Huishoudelijk reglement


Hoe is het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) georganiseerd? Het huishoudelijk reglement geeft antwoord op die vraag. Het is een lijst met werkafspraken die met elkaar zijn gemaakt. De afspraken geven weer wie waarvoor verantwoordelijk is. Hieronder vind je het huishoudelijk reglement in NGT. De tekst liever lezen? Dat kan ook. Klik dan op het plusje om per onderwerp de tekst te zien.

1. Inleidende bepalingen
2. Organisatie
3. Bestuur
4. Werkwijze
5. Taakgroepen
6. Financiën
7. Interkerkelijke Commissies
8. Tot slot