Contact


Kerken werken samen in het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP).
Het IDP zet zich in voor een kerk waarin dove en horende mensen zich samen thuis voelen.
Daarbij richt het IDP zich zowel op gezamenlijke- als speciaal op doven gerichte kerkelijke activiteiten.

U vindt hier een aantal namen en e-mailadressen voor contact. Daaronder staat een formulier voor algemene vragen aan het IDP.

Landelijk Bestuur IDP:
Voorzitter: vacature
Secretariaat: Mw. J.J. Speijer-Brouwer: jjspeijer-brouwer@solconmail.nl
Penningmeester: Dhr. H. Hus: hans.hus2@gmail.com

Landelijk bankrekeningnummer: NL27 INGB 0674 5493 68
ten name van: Interkerkelijk Dovenpastoraat

ANBI Status
Het IDP heeft niet een zelfstandige ANBI status. Voor de belasting maken we onderdeel uit van de ANBI vrijstelling van de (dienstenorganisatie van de) Protestantse Kerk in Nederland met RSIN: 813612809.

Een gift gedaan aan het IDP? Geef dit bij uw belastingaangifte als volgt op:
Typ in het veld achter ‘Gift aan’ het RSIN nummer 813612809 in. Het systeem zoekt hierbij de juiste naam. Vul het bedrag in en klaar bent u.

Landelijke pastores dovenpastoraat:
1. Ds. M. Visser: gebarendominee@outlook.com
2. Ds. F.C. van Dijke: f.vandijke@protestantsekerk.nl
3. Ds. K.D. Smit: k.d.smit@solcon.nl
4. Vacature

Landelijk coördinator dovenpastoraat:
Mw. S. van Delden: s.vandelden@protestantsekerk.nl

Taakgroep IC: Secretaris Taakgroep IC

Regionale Interkerkelijke Commissies (IC’s)
Contactgegevens en bankrekeningnummers van de IC’s