Nieuws


Platform Dove Christenen organiseert Netwerkbijeenkomst

02-07-2024 • Algemeen

Thema: Oorsprong v.d. Bijbel

Bij deze bijeenkomst krijg je de gelegenheid om samen te luisteren, na te denken, in gesprek
te gaan over het thema: Oorsprong v.d. Bijbel.
Weet je dat de Bijbel als het meest gelezen boek ter wereld is.
Weet je dat de Bijbel het meest verkochte boek ter wereld is.
Weet je dat de Bijbel is geschreven in drie talen, Hebreeuws, Aramees en Grieks…
Maar…weet je hoe de Bijbel is ontstaan? Weet je wie de Bijbel heeft geschreven of samen
gesteld?
Wil je hierover meer weten….


Kom naar de bijeenkomst op zaterdag 12 oktober 2024,
in de Kapel van Gelderhorst, Willy Brandtlaan 40, 6716 RK Ede.
We beginnen om 10.30 uur en eindigen om 13.00 uur.
We zorgen voor koffie en thee en wat lekkers erbij. Neem je eigen lunch mee!
Kom…en geef je op!


Lijkt het jou ook interessant, graag opgeven via dit antwoordformulier
Lukt het niet via antwoordformulier, dan mag het ook via dit e-mail adres:
platformdovechristenen@gmail.com of per post Platform Dove Christenen, Juno 19, 2221PP
Katwijk.

Gods zegen en groet,
Werkgroep Platform Dove Christenen
Barry, Jacqueline, Mennie, Ton en René

Wilt u ons steunen? U kunt uw gift overmaken op rekeningnr.: NL47INGB0000392703 t.n.v.
NCBD o.v.v. Project Platform Dove Christenen.

Terug naar nieuws