Download


IDP downloads

Nieuwsbrieven
– Nieuwsbrief 2021-1: IDP nieuwsbrief januari 2021
– Nieuwsbrief 2021-2: IDP nieuwsbrief maart 2021

Modelreglement voor ICs
– Modelreglement om zelf aan te passen: Model van het reglement

Kerkdiensten
– Beamerteam instructies: Voorbereidingen voor het beamerteam
– Voorbeeld dia’s kerkdienstpresentatie: Voorbeeldpresentatie
– Draaiboek Dovendiensten: Draaiboek dovendiensten versie 2016
– Draaiboek Gecombineerde diensten: Draaiboek gecombineerde diensten versie 2016
– Lijst voorgangers dovendiensten: Lijst voorgangers dovendiensten 2019
– 
Kleine geschiedenis kerkdiensten IDP: Historie IDP Dovendiensten

Contact IC met kerken
– Voorbeeldbrief IC aan kerken: Voorbeeldbrief aan kerken
– Voorbeeldbrief IC aan GKv kerken: Voorbeeldbrief aan GKv

Feestbrieven
– Paasbrief 2018: Paasbrief 2018
– Pinksterbrief 2018: Pinkstergroet 2018
– Kerstbrief 2018: Kerstbrief 2018
– Paasbrief 2019: Paasbrief 2019
– Pinksterbrief 2019: Pinksterbrief 2019
– Kerstbrief 2019: Kerstbrief 2019
– Paasbrief 2020: Paasbrief IDP 2020
– Kerstbrief 2020: Kerstbrief IDP 2020

Financieel
– Excel IC model financieel overzicht en begroting: Excel model financieel overzicht en begroting
– Word IC model financieel overzicht en begroting: Word model financieel overzicht en begroting

– Excel  IC model lopende rekening: Excel model lopende rekening
– Word IC model lopende rekening: Word model financieel lopende rekening

Organisatie
– Beleid
splan IDP:  Geloven in gebaren
– Contactadressen van de IC’s: Emailadressen secretariaten IC 2019
– Folder van het IDP: Folder-IDP-2021-v1
– Sjabloon AVG privacyverklaring IC: Privacybeleid van de IC-v03

Toerusting
– Bijbelkringen van de IC’s
Bijbelkringen IDP 2018 en 2019
– Missionaire aandachtspunten IC: Missionaire aandachtspunten IC