Download


IDP downloads

Modelreglement voor ICs
– Modelreglement om zelf aan te passen: Model van het reglement

Kerkdiensten
– Beamerteam instructies: Voorbereidingen voor het beamerteam
– Voorbeeld dia’s kerkdienstpresentatie: Voorbeeldpresentatie
– Draaiboek Dovendiensten: Draaiboek dovendiensten versie 2016
– Draaiboek Gecombineerde diensten: Draaiboek gecombineerde diensten versie 2023
– Lijst voorgangers dovendiensten: Lijst voorgangers dovendiensten
– Kleine geschiedenis kerkdiensten IDP:
 Historie IDP Dovendiensten

Contact IC met kerken
РVoorbeeldbrief IC aan kerken: Voorbeeldbrief aan kerken

Financieel
– Excel IC model financieel overzicht en begroting: Excel model financieel overzicht en begroting
– Word IC model financieel overzicht en begroting: Word model financieel overzicht en begroting
– Excel  IC model lopende rekening: Excel model lopende rekening
– Word IC model lopende rekening: Word model financieel lopende rekening

Organisatie
– Beleid
splan IDP:  Geloven in gebaren
– Contactadressen van de IC’s: Emailadressen secretariaten IC
– Folder van het IDP: (nieuwe folder is in ontwikkeling)
– Sjabloon AVG privacyverklaring IC: Privacybeleid van de IC-v04

Toerusting
– Missionaire aandachtspunten IC: Missionaire aandachtspunten IC