Organisatie


Interkerkelijk Dovenpastoraat           Logo PKN   Logo CGK 2    Logo NGK    Logo GKv

a. Wie en wat?
Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is sinds 25 januari 2018 een samenwerkingsverband van vier kerken:
de Protestantse Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.
Als ‘hulpdienst’ van deze kerken helpt het IDP hen zo goed mogelijk invulling te geven aan het kerkelijk werk onder dove mensen. Landelijk en regionaal zetten teams van dove- en horende vrijwilligers zich hier voor in. Zij worden ondersteund door een aantal landelijke medewerkers

b. Vacatures
Binnen het IDP zijn veel dove en horende vrijwilligers actief. Maar we zijn nog niet compleet. Voor een aantal taken zoeken we nog altijd mensen. Meedoen? Kijk eens naar de mogelijkheden!

Taken waar we snel mensen voor zoeken zijn: 1. deze website steeds meer visueel maken (filmpjes) en actueel houden; 2. dove mensen activeren om actief mee te doen in activiteiten van de IC’s en het IDP; 3. contacten tussen doven en slechthorenden bevorderen;

Een taak doe je niet alleen. Je doet dat samen met andere vrijwilligers in een ’taakgroep’. Zie voor een overzicht van alle taken de lijst hiernaast: vrijwilligerstaken. Misschien zie je daar wel een taak tussen staan waarvan je denkt: dat past helemaal bij mij! Aarzel niet en meld je hier aan. Ook als je meer informatie wilt kun je het formulier invullen!

c. Adreslijsten kerken
Adressen van kerken in regio midden oost
Adressen van kerken in regio midden west
Adressen van kerken in regio zuid
Adressen van kerken in regio noord