Regionale organisatie


Interkerkelijke Commissie (IC)

Plaatselijke kerken of kerken in een regio of provincie kunnen samen een Interkerkelijke Commissie vormen. Via deze IC organiseren zij in hun gebied activiteiten van het IDP. De huidige IC’s zijn hieronder met een contactadres te vinden.
Klik op de naam van de secretaris en u kunt een e-mail sturen.

U kunt de onderstaande bankrekeningnummers gebruiken wanneer u een gift wilt storten op de rekening van één van de IC’s. Het landelijk bankrekeningnummer van het IDP is hier niet geschikt voor. Dat is alleen voor intern gebruik.

IC GRONINGEN
secretaris:                Geesje Tipker
bankrekening:         NL 43 SNSB 0906799325
info:                         Website IC Groningen

IC FRIESLAND
secretaris:                Albert de Jong
bankrekening:         NL 97 INGB 0002108703 t.n.v. Interk. Cie GV van doven

IC DRENTHE
secretaris:                Engberta Koster  
bankrekening:         NL 97 RABO 0373715641 tnv Interkerkelijke Commissie voor Dovenpastoraat Drenthe

IC OVERIJSSEL
secretaris:                Heidi Ekkelenkamp   
bankrekening:         NL 89 RABO 0170728250 t.n.v. Interkerkelijke Comm.past.verz.doven te Raalte
info:                         Website IC Overijssel

IC GELDERLAND-NOORD
secretaris:                Secretaris 
bankrekening:         NL 69 INGB 0006834368 t.n.v. Interkerk Comm.past.zorg doven in Gelderland
jaarverslag:              jaarverslag IC Gelderland Noord 2023

IC GELDERLAND-ZUID
secretaris:                Anko Compaan  
bankrekening:         NL 16 INGB 0002264682 t.n.v. Interkerkel. comm Geest.Verz. v. doven

IC UTRECHT
secretaris:                Vacant 
bankrekening:         NL 04 INGB 0003738716
info:                         folder-IC-Utrecht-2023 of Presentatie-IC-Utrecht-2.0-1

IC NOORD-HOLLAND
secretaris:                Siep Rienstra  
bankrekening:         NL 65 INGB 0004630600 t.n.v. Stichting Dovenpastoraat
info:                         Website IC Noord-Holland 

IC KATWIJK
secretaris:                Jacqueline Hoek  
bankrekening:         NL 91 INGB 0678811075 t.n.v. Pen.meester Dovenpastoraat Katwijk eo W.C. van Duijn
info:                         Website IC Katwijk    en   www.facebook.com/dovenkerkkatwijk

IC LEIDEN
secretaris:                Klaas Mateboer    
bankrekening:         NL 77 INGB 0003809667 t.n.v. Interkerkelijke Com. voor Dovenpastoraat Leiden e.o.
info:                         Informatiefolder IC Leiden 2016

IC ALPHEN
secretaris:               Riek van Hemmen  
bankrekening:        NL 85 INGB 0003 911 664 t.n.v. Interkerkelijke Com. doven te Alphen aan den Rijn e.o.
info:                        Website IC Alphen

DELFLAND-ROTTERDAM
secretaris:                Vacant
bankrekening:         NL 71 INGB 0104 5052 81 t.n.v. Pen.meester IC P. Plugers

IC DEN HAAG
secretaris:                Vacant  
bankrekening:         NL 57 INGB 0004739093 t.n.v. Interkerkelijk Dovenpastoraat Den Haag e.o.
info:                        Website IC Den Haag 

IC ZOETERMEER
secretaris:                Corien Brokking    
bankrekening:         NL 55 INGB 0004052854 t.n.v. Interkerkelijk Doven Pastoraat Zoetermeer e.o.

IC GORINCHEM-DORDRECHT
secretaris:                Elly Hoencamp-Groen      
bankrekening:         NL96 INGB0003638993 t.n.v. I.C. Dovenpastoraat Regio Gorinchem-Dordrecht
info:                         IC Facebookpagina

IC ZEELAND* deze IC is opgeheven,  via Wim Otte blijft het IDP werkzaam in dit gebied.
bankrekening:        NL27 INGB 0674 5493 68 t.n.v. Interkerkelijk Dovenpastoraat

IDP LANDELIJK
secretaris:               Judith Speijer
penningmeester:    Hans Hus
bankrekening:        NL27 INGB 0674 5493 68 t.n.v. Interkerkelijk Dovenpastoraat