Contact


Kerken werken samen in het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP).
Het IDP zet zich in voor een kerk waarin dove en horende mensen zich samen thuis voelen.
Daarbij richt het IDP zich zowel op gezamenlijke- als speciaal op doven gerichte kerkelijke activiteiten.

U vindt hier een aantal namen en e-mailadressen voor contact. Daaronder staat een formulier voor algemene vragen aan het IDP.

Landelijk Bestuur IDP:
Voorzitter: Ds. J. Swager: jswager@filternet.nl
Secretariaat: Mw. J.J. Speijer-Brouwer: jjspeijer-brouwer@filternet.nl
Penningmeester: Dhr. H. Hus: hans.hus2@gmail.com
Bankrekeningnummer: NL 72 INGB 0001678182 t.n.v. Stuurgroep Geestelijke Verzorging van Doven

Landelijke pastores dovenpastoraat:
Mw. E. de Jong: elselie.de.jong@outlook.com
Ds. J.F. Kievit: j.kievit@pkn.nl
Ds. M. Visser: gebarendominee@outlook.com
Ds. F.C. van Dijke: f.vandijke@pkn.nl

Landelijk kerkelijk werker dovenpastoraat:
Mw. S. van Delden: s.vandelden@pkn.nl

Regionale Interkerkelijke Commissies (IC’s)
Contactgegevens en bankrekeningnummers van de IC’s

 

 

Neem contact op