Download


IDP downloads

Kerkdiensten
– Beamerteam instructies: Voorbereidingen voor het beamerteam
– Voorbeeld dia’s kerkdienstpresentatie: Voorbeeldpresentatie
– Draaiboek Dovendiensten: Draaiboek dovendiensten versie 2016
– Draaiboek Gecombineerde diensten: Draaiboek gecombineerde diensten versie 2016
– Lijst voorgangers dovendiensten: Lijst voorgangers dovendiensten 2017
– 
Kleine geschiedenis kerkdiensten IDP: Geschiedenis IDP Dovendiensten
– Schriftlezingen De Gelderhorst: Lezingen De Gelderhorst

Feestbrieven
– Paasbrief 2018: Paasbrief 2018
– Pinksterbrief 2018: Pinkstergroet 2018
– Kerstbrief 2018: Kerstbrief 2018

Organisatie
– Beleid
splan IDP:  Samen Bouwen
– Contactadressen van de IC’s: E-mailadressen secretariaten IC 2018
– Folder van het IDP: Folder IDP 2019

Toerusting
– Bijbelkringen van de IC’s
Bijbelkringen IDP 2018 en 2019
– Missionaire aandachtspunten IC: Missionaire aandachtspunten IC