Nieuws


Nieuwsbrief #2 – juni 2022

01-07-2022 • Nieuwsbrief

Lees hieronder de nieuwste nieuwsbrief van het IDP. De brief in de mail ontvangen? Meld je dan aan op https://www.doofenkerk.nl.

De mail liever lezen als pdf document dat kan ook.

{email_subject}
Het laatste nieuws van het Interkerkelijk DovenPastoraat
Interkerkelijk Dovenpastoraat Interkerkelijk Dovenpastoraat
Het IDP: twee werelden, verschillende gaven in één kerk
Vanuit bestuur en taakgroepen
Pinksteren
Pinksteren
In juni vierden we Pinksteren. We hebben eraan gedacht dat de Here Jezus zijn heilige Geest heeft uitgestort over zijn leerlingen in Jeruzalem. Toen konden zij niet meer ophouden om te vertellen over wat God had gedaan. Mensen hadden Jezus gekruisigd, maar God heeft Hem opgewekt uit de dood. En God heeft Hem opgenomen in de hemel. Daar regeert de Here Jezus. Dat grote nieuws moeten alle volken in hun eigen taal horen. Ook doven moeten het evangelie in hun eigen taal horen! Daarom is er dovenpastoraat. Daar lees je ook een paar voorbeelden van in deze nieuwsbrief.
Het kan weer...
Het kan weer…
We kondigen in deze nieuwsbrief verschillende activiteiten aan. Want op dit moment kan alles weer gewoon doorgaan. We kunnen weer naar de kerk. De dovenpastores en anderen kunnen weer pastorale bezoeken brengen. We kunnen weer vergaderen. Corona lijkt ver weg. Niet voor iedereen trouwens. Want er zijn mensen die Long-covid hebben. Zij houden heel lang klachten over van corona. We wensen hun sterkte en beterschap. En voor dit najaar klinkt de waarschuwing dat corona zal terugkomen. Alleen weten we niet hoe erg het zal zijn. We hopen dat geplande activiteiten door kunnen gaan. In ieder geval mogen we in vertrouwen op God verdergaan. W.S.
Jongerendienst
Jongerendienst
Op 1 mei was er een jongerendienst in Woerden. Hendrik heeft deze dienst mogen leiden. Twee jongeren hebben een bijdrage geleverd aan de dienst. Het thema van de jongerendienst was: “Tweede keus”. In de Bijbel zijn er veel verhalen over mensen die voelen dat zij tweede keus zijn. God wil werken door gebroken mensen die ervaren dat zij tweede keus zijn. Er kwamen veel jongeren naar de dienst. Er waren ongeveer 45 mensen in de kerkdienst (ongeveer 30 dove jongeren). Het was een mooie opkomst! Wij zijn dankbaar voor zo’n mooie groep. Na de kerkdienst hebben veel jongeren gezegd dat zij behoefte hebben aan jongerendiensten in NGT. De Taakgroep Jongeren hoopt meer jongerendiensten te gaan organiseren. Met vriendelijke groet, taakgroep jongeren
Landelijke contactdag
Landelijke contactdag
De contactdag kon vorig jaar niet doorgaan vanwege corona. We hopen dat hij dit jaar wel door kan gaan. Noteer alvast de datum: zaterdag 12 november 2022 Van 10 – 15 uur in de Regenboogkerk Nassaulaan 22, 1213 BC Hilversum Het thema van de dag is: ‘Beeldende taal’. Daar gaan we over nadenken en we gaan daar mee oefenen. Dat wordt echt leuk! Er is nog meer te doen en te beleven. Het programma wordt na de vakantie bekend. Voor meer info: kijk later op de website!
Interkerkelijke commissies
Het IDP zoekt…
Het IDP zoekt…
Het IDP zoekt beeldmateriaal van activiteiten van de IC’s. Want we willen daar beelden van gebruiken op de IDP-website. Hebben jullie geschikt materiaal? Zijn de mensen die daarop staan akkoord dat dit materiaal door het IDP gebruikt wordt? Stuur dan jullie materiaal alsjeblieft naar het mailadres: info@doofenkerk.nl Hartelijk dank! Taakgroep Communicatie
Iets voor jullie IC?
Iets voor jullie IC?
Een tip voor de IC’s: zet de film Doof kind eens op het programma van de vergadering. Bekijk samen de film en ga er daarna met elkaar over in gesprek. In het bestuur hebben we ook over de film gesproken. Er ontstond vanzelf een heel levendig gesprek.
Klik hier om naar de film te gaan
Uit brede kring
Platform dove christenen
Platform dove christenen
De netwerkbijeenkomst van het platform is op 14 oktober 2022 in de kapel van de Gelderhorst, Willy Brandtlaan 40, Ede. Het thema is Orgaandonatie – een kwetsbaar onderwerp. Bij dit onderwerp kunnen veel vragen bovenkomen. En het is een actueel onderwerp door de nieuwe donorwet. Spreker is Rineke Heij. Zij is beleidsmedewerker van het NPV en medewerker van de Advieslijn waar veel vragen over orgaandonatie binnenkomen. De ontvangst is vanaf 18 uur met koffie en thee en een broodmaaltijd. Om 7 uur begint het officiële deel. We sluiten af om half tien. Bij deze netwerkbijeenkomst zijn de tolken NmG/NGT/Stem/Schrijf aanwezig. Komt u ook? Werkgroep Platform dove christenen
Lees het andere korte nieuws
Materiaal voor doven
Video’s voor Bijbelstudie
Wil je met elkaar praten over het geloof? Video’s in de Nederlandse Gebarentaal met ondertiteling kunnen daarbij helpen. De video’s zijn vooral bedoeld voor dove én horende jongeren van 16 tot 25 jaar. De video’s zijn gemaakt door ‘Jong Protestant’ van de PKN samen met het IDP. De titel is: ‘vruchtvlees’.
Voor meer info: klik hier
Kinderbijbel in NGT
Een groepje mensen is een kinderbijbel aan het vertalen in de Nederlandse Gebarentaal. De titel is: ‘NGT Kijk & Luister’. De serie is te vinden op YouTube.
Voor het bericht in NGT: klik hier
Overdenkingen in gebarentaal
Overdenkingen in gebarentaal
Bijna iedere maand komt er een nieuwe overdenking op internet te staan. Volg je ze ook al? Je kunt ze vinden op onze website www.doofenkerk.nl en ook in de IDP-app. Ook op Facebook delen we ze. De overdenkingen worden honderden keren bekeken! Momenteel zijn we bezig om een nieuwe serie opnames voor te bereiden. We hopen en bidden dat we op deze manier het evangelie kunnen verspreiden in de dovenwereld. Dus als je zelf enthousiast bent over de opnames, deel ze a.u.b. met anderen. Zo verspreidt het licht van God zich in de dovenwereld. Martin Visser

Algemene gegevens
Nieuwsbrief IDP
Redactie: taakgroep IC’s

Email: taakgroepics@gmail.com

IDP
Secretariaat: jjspeijer@solconmail.nl
Bankrekening (met ANBI-status):
NL 27 INGB 0674 5493 68

 

facebook 
Uitschrijven   |   Beheer je abonnement   |   Bekjik online

Terug naar nieuws