Nieuws


Jongerendiensten in gebarentaal

27-06-2023 • Jongeren

Tijdens de jongerendiensten die de taakgroep jongeren organiseert ontmoeten we veel dove jongeren. Na iedere dienst vragen we de jongeren wat ze van de dienst vonden en of ze feedback willen geven en ideeën voor de volgende dienst. Per jaar organiseren we nu 4 jongerendiensten: twee in het westen/midden en twee in het midden/oosten van het land. Deze keus hebben we gemaakt op grond van wat de jongeren zelf aangaven. Even goed moeten sommige jongeren best ver rijden, maar dat hebben ze erg graag voor over. Ze vinden het gewoon heel erg fijn om een dienst mee te maken die goed aansluit bij hun manier van communiceren. En tegelijk vinden ze het ook erg mooi om elkaar te ontmoeten. Daarom is er aansluitend aan de dienst een gezamenlijke lunch.

In de eerste helft van 2023 organiseerden we een dienst in Nunspeet onder leiding dovenpastor Kees Smit en een dienst in Woerden onder leiding van dovenpastor Hendrik Stevens. Voor het najaar staat er een dienst gepland op 1 oktober in Woerden om 12 uur en op 19 november in Ommen om 11 uur. De dienst in Ommen is een gecombineerde dienst.

Hoewel het Jongerendiensten zijn, is natuurlijk iedereen van harte welkom! Zeg dat ook gerust tegen anderen. Maar we richten ons allereerst op dove jongeren. Stuur de uitnodigingen voor deze diensten dan ook zoveel mogelijk door, maar speciaal naar dove jongeren die je kent.

Met elkaar zijn we op zoek naar hoe je een kerkdienst goed visueel kan laten zijn. Hoe zing je bijvoorbeeld met elkaar? We hebben een keer gezongen met behulp van YouTube en een (dove) zangleider. We hebben ook een keer gezongen in alleen gebaren. Eigenlijk zijn we op zoek naar dove jongeren die zelf christelijke liederen kunnen en willen maken in gebarentaal. Hoe mooi zou dat zijn!? Voel je je aangesproken, laat het ons weten😊.

We hebben ook een keer het “votum” aan het begin van de dienst zo vertaald dat iedereen een eigen kaarsje kon aansteken aan de paaskaars. Met het aansteken van zo’n kaars belijd je dan dat je je afhankelijk weet van God. En zo zijn er vast nog veel meer dingen te bedenken. Het doel is natuurlijk dat de boodschap van de dienst zo dicht mogelijk bij het hart van dove jongeren komt.

Heb je belangstelling of wil je meer weten? Houd ons in de gaten op Facebook en Instagram. Daar hebben we onze eigen kanalen.

De taakgroep jongeren contactpersoon Martin Visser, martin.visser@doofenkerk.nl.

Terug naar nieuws