Nieuws


INTERKERKELIJK DOVENPASTORAAT KRIJGT TWEE NIEUWE DOVENPASTORS

04-06-2021 • Bestuur IDP

Van links naar rechts Kees Smit, Martin Visser, Hendrik Stevens, Wim Otte – JacoHoeveFotografie

Het bestuur van het IDP is verheugd te kunnen melden dat de Protestantse Kerk in Nederland twee dovenpastors heeft aangesteld. De aanstellingen vinden plaats in de vacatures die waren ontstaan door het vertrek van ds. Jan Kievit en de emeritering van ds. Frans van Dijke.

Hendrik Stevens (23 jr.) treedt in dienst per 1 mei. Hij heeft een opleiding HBO theologie gevolgd aan de Viaa Hogeschool in Zwolle. De aanstelling is een nieuwe stap in het streven om binnen het IDP de dovencultuur meer leidend te laten zijn. De moedertaal van Hendrik, die zelf doof is, is de Nederlandse Gebarentaal. Opvallend is het gemak waarmee hij contact maakt met dove mensen, jongeren en ouderen. De dovencultuur is zijn cultuur.

De andere aanstelling betreft Wim Otte (37 jr.). Hij vangt op 1 september zijn werkzaamheden aan voor het IDP. Wim volgt de predikantsmaster aan de PThU. Deze hoopt hij in juni 2021 af te ronden. Naast het oppakken van zijn taken als dovenpastor blijft hij verbonden aan het UMC Utrecht als hoofddocent. Om zich verstaanbaar te kunnen maken en de eigen cultuur van de dovenwereld zich eigen te maken, zal Wim de eerste periode van zijn aanstelling werk en studie gaan combineren.

Met bovenstaande aanstellingen is het team van dovenpastors weer op volle sterkte. Samen brengt het team een unieke mix aan ervaring en eigen talenten. Zo kan het IDP nog beter het verlangen vormgeven om de band tussen de dove en de horende kerk te versterken en te verdiepen.

Lees hier een mini-interview met Hendrik Stevens : https://www.nd.nl/geloof/geloof/1038226/-het-geloof-is-geen-systeem-van-woorden-

Terug naar nieuws