Nieuws


Inkomsten Doven Pastoraat NGK/GKv

03-02-2023 • Algemeen

Auteur: Commissie Doven Pastoraat NGK/GKv en Interkerkelijk Doven Pastoraat

De Commissie Doven Pastoraat NGK/GKv krijgt nog wel eens vragen over de inkomsten, gaan die via de landelijke afdracht of dragen plaatselijk kerken bij aan het pastoraat voor dove en slechthorende kerkleden?  Het antwoord is: beide.

Via de landelijke afdracht wordt de predikant betaald, die werkzaam is als categoriaal predikant voor het doven pastoraat. In onze kerken is dat ds. Kees Smit, 70% wordt betaald door de FC GKv en 30 % door de FC NGK. (FC is Financiële Commissie).

De plaatselijke kerken dragen bij aan het werk van de regionale commissies, de zogenaamde IC’s. De IC’s fungeren als een regionale kerkenraad, zij dragen zorg voor de dove en slechthorende leden in de regio’s. Leden uit de vier kerken die samenwerken in het Interkerkelijk Doven Pastoraat. Het IDP is een samenwerkingsorgaan van PKN/CGK/NGK en sinds 25 januari 2018 de GKv.

De IC’s organiseren dovendiensten alleen voor doven en slechthorenden, in deze diensten gaat één van de vier pastores voor of een voorganger die gebarentaal beheerst, of een voorganger samen met een tolk. Deze diensten zijn meestal maandelijks op een zaterdag. Ook zijn er gecombineerde diensten voor doven op zondag in één van de kerken in de regio, belangrijke ontmoetingsmomenten. Er zijn Bijbelkringen en de IC’s zorgen voor de pastorale zorg aan de dove en slechthorende leden van de vier kerken.

Jaarlijks sturen de IC’s de kerken in hun regio een Jaarverslag over hun werkzaamheden, met de vraag om een financiële bijdrage voor hun werkzaamheden. Het blijkt dat er kerken zijn die alleen aan het dovenpastoraat betalen via de landelijke afdracht, maar geen bijdrage aan de IC in hun regio. Dat is jammer, deze IC’s nemen het werk over van de kerken omdat het gespecialiseerd werk is.

De Commissie Doven Pastoraat NGK/GK vraagt de kerken dan ook bij te dragen aan dit belangrijke werk in uw regio.

Terug naar nieuws