Nieuws


Ga aan de slag, ontvang 500 euro

22-03-2024 • Geen categorie

De protestantse werkgroep voor het dovenpastoraat wil graag het contact tussen dove en horende leden van de kerk stimuleren. Heeft u een plan om daar in uw kerkelijke gemeente (behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland) mee aan de slag te gaan? Dan ondersteunen we dat graag.

Ook in de kerk lukt het vaak niet om doven en horenden bij elkaar te brengen omdat communicatie een probleem vormt. We dagen u uit om daar iets aan te doen.

U kunt aan van alles denken: van een ‘gewone’ kerkelijke activiteit waarin extra aandacht is voor de aanwezigheid van dove gemeenteleden tot en met een basiscursus gebaren voor de wijkouderling. Organiseer bijvoorbeeld een high tea met een quiz over doofheid (een quiz is op te vragen bij de werkgroep) of ga met elkaar in gesprek naar aanleiding van een uitzending van Petrus in het land waarin aandacht is voor doven in de kerk (https://kro-ncrv.nl/programmas/petrus-in-het-land/gebarentaal-de-taal-van-je-hart). Wees creatief en betrek vooral dove én horende gemeenteleden bij het bedenken en uitvoeren van uw plannen.

Stuur een beschrijving van uw idee met een overzicht van te verwachten kosten naar de secretaris van de werkgroep: amkobes@gmail.com. Na goedkeuring ontvangt u een bijdrage tot maximaal € 500,- om uw activiteit te realiseren.

Terug naar nieuws