Nieuws


Bijbelvertaling in Nederlandse Gebarentaal (NGT)

16-05-2024 • Bijbel NGT

Sinds 1 april 2024 is de vertaling van de Bijbel in Nederlandse Gebarentaal (NGT) in een stroomversnelling gekomen.

Het bestuur benoemde een groep vertalers die betaald verder werken aan de Bijbel in NGT.
Waarom is dit belangrijk? Omdat NGT voor veel doven hun moedertaal is. Gebarentaal is dus ook de taal van hun hart.
Daarom is het bestuur van de stichting Bijbel er van overtuigd dat deze vertaling voor hen tot grote zegen zal zijn.

Het vertaalwerk gebeurt in nauwe samenwerking met Wycliffe Nederland.
Er is heel veel werk te doen, ook omdat een Bijbel in gebarentaal op video komt te staan.

U begrijpt: voor de vertaling van de Bijbel in NGT is veel geld nodig.
Daarom doen we vrijmoedig een beroep op u om dit werk te steunen.
U kunt uw gift overmaken via ons rekeningnummer is NL86 INGB 0006 2636 05 t.n.v. stichting Bijbel NGT.
De Stichting heeft ook het ANBI keurmerk, hierdoor zijn giften aftrekbaar van de belasting.

Met hartelijke groet, het bestuur:

Jan de Vrije, Alfred Bout, Kasper de Jong, Anna Mendel, Karin van Vianen, Martin Visser

Een uitgebreide versie van dit bericht vindt u hier: Nieuwsbrief Bijbel NGT 2024-01

Terug naar nieuws