Kerken


Kerken die de kerkdiensten -en andere activiteiten- voor (en door) dove mensen organiseren.

Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is een samenwerkingsverband van de Protestantse Kerk in Nederland, de Christelijke Gereformeerde kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Het Evangelie in Jezus gegeven en de Gereformeerd-Hervormde traditie waarin deze kerken staan vormt de basis van deze samenwerking. Vanuit deze kerken zetten vele vrijwilligers zich in voor dit werk. Zij worden hierin ondersteund door vier dovenpastores en een landelijk projectmedewerker.

De dovenpastores hebben van de aangesloten kerken het recht gekregen om ambtelijk werk  te verrichten gericht op doven. Dit betekent dat zij in hun werkgebied dovenpastor zijn voor alle doven uit de aangesloten kerken. Binnen en namens al de aangesloten kerken kunnen zij dus het pastoraat, Bijbelstudie, kerkdiensten (inclusief bediening van de doop, het avondmaal en het bevestigen van huwelijken) en al het andere toerustingswerk verzorgen.

Plaatselijke kerken van andere kerkverbanden hebben soms ook dove leden. Deze kerken zoeken plaatselijk en regionaal vaak aansluiting bij de activiteiten van het Interkerkelijk Dovenpastoraat omdat zij zich daar bij thuis voelen. Zij zijn dan uiteraard van harte welkom om in de activiteiten van de IC’s mee te doen.