Corona


De komende tijd willen wij hier op deze pagina relevante informatie delen m.b.t. tot het IDP en het Corona-virus.

Op 6 juni 2020 is het volgende advies vanuit het IDP aan de IC’s verzonden: Advies IC vanuit IDP


Uit het nieuws

Uit het nieuws

Hieronder vind je een selectie uit het nieuws die in het bijzonder raakt aan Corona, doofheid en religie. Algemene informatie vanuit de overheid is hier te vinden.

12 oktober 2020 – Communiceren in coronatijd

Sinds de coronacrisis begon, zijn er aantal maatregelen getroffen, waaronder mondkapjes, 1,5meter afstand en plastic schermen om ons te beschermen tegen besmettingen van coronavirus. Maar deze zorgen ervoor dat de communicatie tussen horende mensen en doven, slechthorenden en doofblinden moeizamer worden. De mondbeeld wordt afgeschermd wat liplezen onmogelijk maakt, en door de afstand is het beperkt mogelijk om iemand fysiek aan te spreken.

Lees meer…

Download hier de flyer met alle informatie.

19 mei 2020 – Doof vriendelijke doorzichtige mondkapjes

Deze mondkapjes zijn doof- en slechthorend-vriendelijk omdat ze dan uw mondbeeld kunnen zien en hierdoor kunnen liplezen en u beter kunnen volgen. Ook voor de horende personen onderling is het zeer prettig omdat door de doorzichtige kapje men elkaars mimiek beter kan zien. Wist u dat ruim 90% van onze communicatie non-verbaal is door met name mimiek?
Meer informatie vind je op: https://swedoro.nl/

30 maart 2020 – Een kijkje op de Intensive Care

28 maart 2020 – NGT en Corona

Corona brengt ook NGT onder de aandacht! Mooi te zien dat dit nu breed wordt opgepakt. Nu hopen dat bijvoorbeeld de PKN ook een tolk gaat inzetten bij de zondagse momenten op NPO2.

25 maart 2020 – Onze Vader

25 maart 2020 om 12:00 uur werd het Onze Vader gebeden – in alle talen!


IDP & Corona

IDP & Corona

Wereldwijd, plaatselijk en daarom ook als IDP-geloofsgemeenschap worden we volop geraakt door het coronavirus. Veel mensen zijn ernstig ziek geworden en velen zijn zelfs aan de gevolgen van dit virus overleden.


Activiteiten

Activiteiten

Om besmetting te voorkomen heeft onze regering vergaande maatregelen getroffen. Persoonlijke contacten moeten waar mogelijk worden voorkomen. Een groot gedeelte van ons maatschappelijk- en sociale leven is hierdoor tot stilstand gekomen. Ook als IDP, IC en plaatselijke kerken hebben we alle activiteiten waarin we elkaar ontmoeten stilgelegd. Onder deze activiteiten vallen kerkdiensten, bijbelkringen, catechese, al het andere groepswerk, vergaderingen en persoonlijke contacten zoals huisbezoek.


Verbonden blijven

Verbonden blijven

Al het ‘gewone’ is plotseling stilgevallen. Dit alles maakt onzeker, roept vragen op en maakt mensen bezorgd. Ook kan het er toe leiden dat mensen in een isolement terecht komen. Tegelijk geloven we dat we als gelovigen bij elkaar horen. Als IDP, IC en plaatselijke kerken blijven wij daarom zoeken naar mogelijkheden om naar elkaar om te zien. Leidend bij dat alles is dat we van niemand de gezondheid in gevaar willen brengen.

Ook al leven we deze tijd ‘op afstand’, een van de mooie mogelijkheden om afstanden te overbruggen is het volop gebruik maken van de mogelijkheden die het internet en sociale media ons bieden. Als dove- en slechthorende mensen maakten we daar al dankbaar gebruik van. De komende tijd zal dat nog veel meer gaan worden.


Jij

Wat kan jij doen?

  • Neem contact op met elkaar via sms, whatsapp, e-mail, facebook of wat je ook maar gebruikt. Vraag eenvoudig aan elkaar hoe of het gaat. Of vraag waar de ander behoefte aan heeft. Vertel aan elkaar waar je je zorgen over maakt. Vergeet niet ook mooie dingen met elkaar te delen. En bid vooral ook voor elkaar! Je kunt daarbij gebruik maken van een gebedsbrief. Voor de gebedsbrief: klik hier.
  • Door het beperkte contact en snelle ontwikkelingen kan het zijn dat een IC en de dovenpredikant niet als vanzelf op de hoogte zijn van zorgen of problemen. Aarzel niet om zelf door te geven wat er is en waar je behoefte aan hebt. Voor de gegevens van de IC: klik hier en van de dovenpredikanten: klik hier.


Kerkdiensten

Diensten voor doven en slechthorenden

  • In een aantal IC’s sluit men aan bij een plaatselijke kerk die een aangepaste kerkdienst uitzendt via het internet. Er wordt dan voor gezorgd dat er ook een tolk gebarentaal in beeld is. Voor zulke uitzendingen: klik hier.
  • Onze eigen dovenpredikanten verzorgen wekelijks een korte dienst van woord en gebaar die ongeveer 5 à 10 minuten duurt. Voor deze diensten: klik hier.
  • Het IDP zet zich in om ook bij allerlei landelijke tv-diensten die de komende tijd uitgezonden gaan worden er een tolk gebarentaal bij te krijgen. We hopen dat dit lukt.
  • De ‘Taakgroep IC contact’ is een schakel tussen de IC en het landelijk IDP. Voor vragen, suggesties en wat u ook maar kwijt wilt, doe dit via deze Taakgroep. Voor contact met de Taakgroep: klik hier.

Diensten voor doven en slechthorenden doorgeven?
Nu alle reguliere diensten zijn afgelast, willen we op www.doofenkerk.nl per zondag een overzicht aanbieden met online initiatieven die toegankelijk zijn voor de dove broeders en zusters. Mocht u op de hoogte zijn van toegankelijke diensten… geef deze dan door via webmaster@doofenkerk.nl.

Graag daarbij aangeven
Tijd:
Kerk waar de dienst vanuit gaat:
Waaruit de toegankelijkheid bestaat (bijv. met tolk of dienst in NGT):
Link naar de uitzending:


gebed

Bemoediging en Gebedsbrief

  • De komende tijd sturen de dovenpredikanten geregeld een brief van bemoediging en aandacht naar de IC’s in hun eigen werkgebied.
  • Vanuit de IC zal er geregeld aan je gevraagd worden hoe of het met je gaat. Want je komt bijvoorbeeld je huis niet meer uit. Of je ziet steeds minder mensen en begint je eenzaam te voelen. De IC wil er voor jou zijn!
  • Er wordt steeds gewerkt aan een gebedsbrief. De huidige brief: klik gebedsbrief . Naast je eigen gebed is het fijn als je de gebedspunten die er op staan mee wilt nemen in jouw gebed! Als je aanvullingen of nieuwe gebeden hebt: e-mail ze naar een van de predikanten.
  • Behalve de IC staan ook de dovenpredikanten voor je klaar. Om mee te denken, mee te bidden, hulp voor je te zoeken of wat ook maar. Hun gegevens: klik hier.