Voorgangersavond


Vanaf 2018 kunnen de voorgangers in dovendiensten een beroep doen op de dovenpastor in hun regio. Tot 2017 organiseerde het IDP voor de voorgangers elk jaar een landelijke voorgangersavond. Omdat afstanden toch wel groot zijn is besloten om deze ene landelijke avond om te zetten in drie regionale avonden.

Voorgangersavond 2016 verslag
Op 18 maart 2016 was er in de Kruiskerk in Woerden een voorgangersavond van het IDP. Deze avond was bedoeld voor alle voorgangers van Dovendiensten maar ook voor voorgangers in een gecombineerde dienst. Het thema was: “Kerkdienst voor Doven? Fabel of Feest?”. Er werd nagedacht over hoe zo’n dienst voorbereid kan worden. Waar moet je allemaal rekening mee houden. Wat kan er wel en niet met PowerPoint en YouTube filmpjes. Ook werden ervaringen gedeeld over deze diensten. Verder was er een inleiding over deĀ geschiedenis van de IDP Dovendiensten