Trouw-dagen


Vanwege veel te weinig deelnemers is er in 2019 geen ‘Trouw-dag’.

Een ‘Trouw-dag’ is een initiatief van het IDP.  Op een zaterdag in het jaar komen daartoe dove of slechthorende ‘stellen’ samen. Zij nemen dan deel aan een programma met een goede mix van serieus, gelovig en ontspannen tijd nemen voor de eigen relatie.