Pastoraat


Ieder mens heeft haar of zijn levensvragen en geloofsvragen. Binnen (en vanuit) een christelijke gemeente laten we elkaar niet alleen met onze vragen! We mogen daarin er voor elkaar zijn zoals een herder er is voor zijn schapen. Het oude kerkelijke woord voor herder is pastor. Vandaar: pastoraat! Omdat pastoraat dus één van de bepalende kenmerken van ‘kerk-zijn’ is, mag dat ook zo zijn voor dat stukje van de kerk dat er is binnen een IC (en heel het IDP).

Binnen een IC proberen mensen met elkaar inhoud te geven aan het onderlinge pastoraat. Daarbij wordt pastoraat vooral gezien als een houding waarin mensen elkaar op een liefdevolle manier nabij willen zijn in hun levensvragen en geloofsvragen. Dit mogen en kunnen zij doen in afhankelijkheid en navolging van de liefde van Jezus, die als een Goede Herder de mensen niet alleen liet in hun leven. We vertrouwen daarbij op een woord van Jezus die eens zei: “Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.” (Mattheüs 18:20).
In het pastoraat leggen mensen daarom hun leven ook altijd in gebed voor aan de Here Jezus. Daarom is het schilderij hieronder een heel mooie illustratie bij het woord ‘pastoraat’.

In de praktijk geven de dovenpastores en andere IC bestuursleden ‘sturing’ en inhoud aan het IC-pastoraat. Niet omdat zij het beter kunnen maar opdat we het met elkaar niet vergeten.

emmausgangers

Emmaüsgangers
Het schilderij is van Janet Brooks Gerloff ( 1947-2008 )

Wie meer ervaring op wil doen en zich meer wil bekwamen in het onderling pastoraat van de IC’s wijzen we op de mogelijkheid om een cursus pastoraat te volgen. Dit kan regionaal bij een van de dovenpastores. Wil je meer weten, neem contact op met een van hen. Hun e-mail adres staat hiernaast: e-mail dovenpastores