Cursus Pastoraat


In 2016 en 2017 organiseerde het IDP twee keer een landelijke cursus pastoraat. Een cursus voor iedereen, doof en horend, die pastorale taken heeft of deze in de toekomst zou willen gaan doen. Omdat de afstand nogal eens een bezwaar was kan deze cursus voortaan regionaal gehouden worden. Als je hiervoor belangstelling hebt, neem dan contact op met één van de dovenpastores. Hun e-mail adres vindt je hiernaast: e-mail dovenpastores

(Zie voor het woord ‘pastoraat’ wat er geschreven is bij de rubriek: ‘Pastoraat‘)

duin-oogst