Landelijke organisatie


(Dit is onder constructie)

  • Algemeen

In het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) werken vier kerkgenootschappen samen, zowel plaatselijk, regionaal als landelijk. Plaatselijke of regionale samenwerking vindt plaats via Interkerkelijke commissies (IC’s). Landelijk wordt de samenwerking vormgegeven binnen het IDP Bestuur. Dit Landelijk Bestuur bestaat uit afgevaardigden van de kerkgenootschappen, taakgroepen en dovenpastores. De taakgroepen en dovenpastores zetten het beleid van het Landelijk Bestuur om in activiteiten.