Organisatie


Interkerkelijk Dovenpastoraat           Logo PKN   Logo CGK 2    Logo NGK    Logo GKv

Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is sinds 25 januari 2018 een samenwerkingsverband van vier kerken:
de Protestantse Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.
Als ‘hulpdienst’ van deze kerken helpt het IDP hen zo goed mogelijk invulling te geven aan het kerkelijk werk onder dove mensen. Landelijk en regionaal zetten teams van dove- en horende vrijwilligers zich hier voor in. Zij worden ondersteund door een aantal landelijke medewerkers

Download hier de nieuwe folder voor 2019 van het IDP: Folder-IDP-2019-v3