Nieuws


17/10 2018

3 november: Landelijke Contactdag in Nijkerk – Thema: “Zoek de verbinding”.

• Landelijke Dagen

Op zaterdag 3 november is iedereen weer welkom op de landelijke contactdag van het IDP. Het thema van de dag is: ‘zoek de verbinding’. Op een speelse en serieuze manieren gaan we aan de slag met dit thema. We hopen dat we door deze dag geïnspireerd raken om de verbinding met God, elkaar, kerken en…

5/12 2018

Ds. Jan Lamme overleden

• Bestuur IDP

Op zaterdag 1 december is Ds. Jan Jacobus Lamme overleden. Hij werd 91 jaar. Ds. Lamme was van 1976 – 1989 dovenpredikant. Boven de kaart staan woorden uit Lukas 1:15–16. De dienst van Woord en Gebed werd gehouden in De Hofkerk, Cort van der Lindenstraat 1 te Delft op vrijdag 7 december. De dienst begon om…

3/12 2018

Ds. Kees Smit is bevestigd als dovenpastor

• Bestuur IDP

Afgelopen zaterdag, 1 december, is Kees Smit bevestigd tot dovenpastor van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv). Veel mensen waren naar Kampen gekomen om deze bevestiging mee te maken. Na een zegening deed Kees zijn intrede als predikant door de kerkdienst verder te leiden. Mooie woorden van welkom werden gesproken door Jan Swager, de voorzitter van…

23/11 2018

Kerstbrief 2018

• Feestbrieven

De Kerstbrief 2018 is verschenen. Dit jaar geschreven door Mw. Elselie de Jong-van der Zwaard. U kunt de kerstbrief hier downloaden: Kerstbrief 2018