Nieuws


Okt 2016 Landelijke Contactdag IDP

15-11-2016 • Landelijke Dagen

Het Interkerkelijk Dovenpastoraat nodigt u en jullie van harte uit voor de jaarlijkse contactdag. Deze dag wordt gehouden op zaterdag 29 oktober 2016 in Ede. Natuurlijk gaat het bij een contactdag om de onderlinge ontmoeting. Maar we willen ook tijd nemen om na te denken over ‘de missionaire IC’. Dat betekent dat we na willen denken over: hoe aantrekkelijk en uitnodigend voor anderen  is alles wat wij als IC doen? Deze uitnodiging geldt voor iedereen die meewerkt en meeleeft met het werk van het IDP. Uiteraard zijn ook gasten en belangstellenden van harte welkom. De Stuurgroep ziet vanwege het thema van de contactdag in het bijzonder uit naar de komst van zoveel mogelijk bestuursleden van de IC’s.
Zie voor meer info de uitnodigingsbrief: uitnodiging-lcd-2016-missionair

Terug naar nieuws