Gedachten van de maand


Adventsgebed

25-03-2019

1 Kom tot ons, de wereld wacht. Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint, kind van God, Maria’s kind.

2 Kind dat uit uw kamer klein als des hemels zonneschijn
op de aarde wordt gesteld, gaat uw weg zoals een held.

3 Gij daalt van de Vader neer, tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan en hemelwaarts opgestaan.

4 Uw kribbe blinkt in de nacht met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht waarvoor al het duister zwicht.

5 Lof zij God in ’t hemelrijk, Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd, nu en tot in eeuwigheid.

(C) LvdK 1973 Gezang 122

Terug naar gedachten