Gedachten van de maand


Paasproject vrijdag 29 maart 2019

20-03-2019

vrijdag 29 maart

Marcus 14:47-52: Soldaten nemen Jezus gevangen
Iemand die erbij was, pakte zijn zwaard. Hij raakte daarmee de knecht van de hogepriester, en sloeg zijn oor eraf. Jezus zei tegen de mannen die hem vastgrepen: ‘Jullie zijn hier gekomen met zwaarden en stokken om mij gevangen te nemen. Alsof ik een gevaarlijke misdadiger ben! Elke dag was ik in de tempel om de mensen uitleg te geven over God. Jullie zagen mij daar, maar jullie hebben mij niet gevangengenomen. Want het moet gaan zoals het verteld wordt in de heilige boeken.’ Toen lieten alle leerling en Jezus in de steek. Ze vluchtten weg. Alleen een jonge man bleef dicht bij Jezus. Hij had een doek om zich heen geslagen. Verder had hij niets aan. De mannen grepen hem ook, maar hij kon ontsnappen. De doek bleef achter in de handen van de mannen. De jonge man vluchtte naakt weg.

Gedicht: Ik ben bereid [Joke van Sliedrecht]
Dit is de dag, de ure is gekomen! Ik ben bereid, Mijn Vaders weg te gaan. Ik streed mijn strijd, terwijl u lag te dromen. Alléén moest Ik dit donkere uur doorstaan … Zíet, Mijn verrader komt eraan! Hij heeft een leger meegenomen, om Hem Die slechts ‘t goede heeft gedaan, op brute wijze in te tomen (= bedwingen)! O Vader, sta Mij hierin bij! Niet om Uw macht wil Ik U bidden, maar dat Uw vrede in Mij zij, dan blijf Ik staande in hun midden… Vrijwillig laat Ik Mij nu binden … opdat Mijn vrienden vrijheid vinden!

Terug naar gedachten