Gedachten van de maand


Psalm 8

30-03-2019

Psalm 8b

Heer, onze Heer, groot is uw macht overal op aarde

In de hemel klinkt een ​lied​ over uw macht.
Zelfs kleine ​kinderen​ zingen over U.
Uw macht is zo groot dat U al uw vijanden verslaat.

Ik kijk naar de hemel die U hebt gemaakt.
Ik kijk naar de maan en de sterren
die U daar een plaats hebt gegeven.
En ik denk:
Een mens is niet belangrijk, en toch denkt U aan hem.
Een mens is maar klein, en toch vergeet U hem niet.

U hebt de mensen veel macht gegeven,
ze zijn bijna zo machtig als ​goden​!
Ze mogen heersen over alles op aarde.
U hebt hun alles gegeven:
De schapen en de koeien, alle dieren op het land.
Ook de vogels in de lucht en de vissen in de zee,
alle dieren in het water.

Heer, onze Heer, groot is uw macht, overal op aarde!

(BGT, vertaling van het NBG)

Terug naar gedachten