Nieuws


Ds. Kees Smit is bevestigd als dovenpastor

03-12-2018 • Bestuur IDP

Afgelopen zaterdag, 1 december, is Kees Smit bevestigd tot dovenpastor van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv). Veel mensen waren naar Kampen gekomen om deze bevestiging mee te maken. Na een zegening deed Kees zijn intrede als predikant door de kerkdienst verder te leiden. Mooie woorden van welkom werden gesproken door Jan Swager, de voorzitter van het IDP. Na afloop schudden velen de hand van de nieuwe dovenpastor en zijn echtgenote. Bijzonder waren veel gebaren van zegen, vrede en kracht die hem daarbij werden aangereikt. Als predikant wordt Kees door de GKv (en binnenkort ook door de NGK) ingebracht binnen het werk van het IDP. Praktisch gesproken zal Kees binnen Gelderland en de Flevopolders aan het werk zijn voor al de doven die lid zijn van de IDP-kerken. Maar in de praktijk van alledag is hij er als dovenpastor natuurlijk voor iedereen die hij in zijn leven tegenkomt.

Terug naar nieuws