Agenda


Agenda

• 7 januari 2019
Voorzittersoverleg IC’s in Utrecht van 15.00 tot 18.00 uur

• 20 januari 2019
In Groningen gaan de IC Groningen en de regionale dovencommissie van de vrijgemaakte kerken officieel samen verder. Zij vieren deze samensmelting in een dovendienst op zondag 20 januari om 14.00 uur in de Oosterkerk, E. Thomassen à Thuessinklaan 1 in Groningen.

• 24 januari 2019
In Utrecht vindt de vergadering plaats van het landelijk bestuur. Tijdens deze vergadering wordt afscheid genomen van Elselie de Jong, Jan Swager en Cees Ippel.

• 30 maart 2019
Landelijke Bijbeldag in gebouw ‘De Kandelaar’ in Nijkerk, Meinsstraat 4A, 3862 AE. Thema: ‘de Schepping’. Opgeven vóór 23 maart via jouw IC. Info: www.doofenkerk.nl

• 13 april 2019
‘Trouw-dag’ in gebouw ‘De Kandelaar’ in Nijkerk, Meinsstraat 4A, 3862 AE. Een dag bedoeld om samen met je partner na te denken over jullie relatie en daar samen blij over te zijn. De IC’s hebben een uitnodigingsbrief gekregen. Opgeven voor deze dag vóór 6 april via jouw IC. Info: www.doofenkerk.nl

• 28 september 2019
Werelddovendag in Zwolle. Locatie: ‘Theater Buitensoos’, Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle. Ook het IDP zal daar met een info-stand aanwezig zijn. Meer informatie: www.werelddovendag.nl