Kerkdiensten


20 april 2019

Stille Zaterdag

13.00

Rotterdam-Zuid Breepleinkerk

(D) Dhr. J.A. Jongeneel - DEL vereniging/kerkdienst

21 april 2019

Pasen

09.30

(D) Ds. A.D. Poortman

10.00

Amsterdam-Noord Bethelkerk

(C) Ds. T.H. Hibma - met tolk - H.A.

10.30

Dordrecht NGK Open Hof

(C) Voorganger - met tolk - H.A.

10.30

Ede De Gelderhorst

(D) Ds. K.D. Smit - met tolk - Oecumenische Dienst

10.00

Groningen Clubhuis voor Doven

(D) Dhr. C. Ippel

10.00

Katwijk Het Anker

(D) Dhr. H. Reitsema - met tolk

11.00

Leiderdorp Scheppingskerk

(D) Dhr. J.A. Jongeneel - met tolk

09.30

Noordeloos Ontmoetingskerk

(C) Ds. A. Driebergen - met tolk

10.00

Rotterdam-Centrum Rehobothkerk (Benedenzaal)

(D) Mw. D.M. Rietveld-Hup

10.00

Voorburg Koningkerk

(C) Ds. J.T. Van der Wolf - met tolk - IC Den Haag en Zoetermeer

10.30

Witmarsum Koepelkerk

(C) Ds. P. Wattel - met tolk - 09.00 broodmaaltijd

D: dovendienst / C: gecombineerde dienst

Nieuws


17/4 2019

The Passion met tolk gebarentaal op NPO1 Extra

• Geloof en kunst

https://www.npostart.nl/index.php/live/npo-1-extra Donderdagavond 18 april wordt The Passion (EO/KRO-NCRV) live (ondertiteld)  op NPO 1 uitgezonden vanuit Dordrecht. Op NPO1 Extra is dit met tolken gebarentaal Liesbeth Wulffraat en Sharon van der Borden. The Passion wordt van 20.30 tot …

1/4 2019

Paasproject op Facebook

• IDP

Waar kan je het Paasproject 2019 bekijken?  Elke dag nieuw op de Facebookpagina van het IDP: IDP – Interkerkelijk Dovenpastoraat. Maar je kunt het project nu ook hieronder vinden bij de 'Gedachte van de maand'.

gedachte van de maand


Paasproject Goede Vrijdag 19 april 2019

Marcus 15:42-47: Josef van Arimatea begraaft Jezus
42 Het werd avond. Het was vrijdag, de dag waarop Joden zich voorbereiden op de sabbat. 43 Josef van Arimatea ging naar Pilatus toe. Josef was één van de Joodse leiders. Hij geloofde dat Gods nieuwe wereld snel zou komen. Hij had de moed om zomaar naar Pilatus te gaan en te vragen: ‘Mag ik het lichaam van Jezus meenemen?’ 44 Pilatus was verbaasd. Hij had niet verwacht dat Jezus al dood was. Daarom riep hij de Romeinse officier erbij. Pilatus vroeg: ‘Is Jezus al dood?’ 45 De officier zei dat Jezus inderdaad dood was. Toen gaf Pilatus toestemming aan Josef om het lichaam van Jezus mee te nemen.
46 Josef haalde het lichaam van Jezus van het kruis af. Hij wikkelde het lichaam in een doek, die hij gekocht had. Daarna legde hij het in een graf. Het was een graf dat was uitgehakt in een rots. Josef rolde een steen voor de ingang. 47 Maria uit Magdala en Maria, de moeder van Joses, zagen waar Jezus begraven werd.

Gedicht: Mijn Heer en mijn God [Nel Benschop]
Er is zoveel verdriet, dat ik niet méé kan lijden,
En er is zoveel pijn, die ik niet méé dragen kan;
Er is zo dikwijls strijd, die ik niet méé kan strijden,
En zoveel eenzaamheid, die ik niet verlichten kan;
Er is veel liefde nodig, die ik niet kan geven,
Er is er zoveel haat, die ik niet verdrijven kan;
Er is de dood – en ík kan niemand laten leven.,
En er is zoveel leed, dat ik niet verminderen kan;

Maar er is er Eén, Die alle pijn heeft willen dragen,
Die alle schuld vergeeft, Die ons verlossen kan;
Er is er Eén, Die ‘t antwoord is op al mijn vragen,
Die eenzaamheid geneest en vreugde geven kan;
Er is er Eén, die helse smarten heeft geleden,
Opdat ik eeuwig mij in Hem verheugen kan;
Er is er Eén, Die altijd voor mij heeft gebeden,
Dat mijn geloof niet ophoudt of verdwijnen kan;
Er is er Eén, Die eenzaam voor mij is gestorven,
Opdat ik eeuwig bij mijn Vader leven kan;
Er is er Eén, Die alles wat ik heb bedorven
Bij God en bij de mensen, weer herstellen kan:

Dat is mijn Heiland, Die om míj zo werd bespot,
Dat is mijn Redder- ja, dat is mijn Heer en God!

 

Landelijk team IDP


Binnen het IDP werken vier dovenpastores en een projectmedewerker.
Samen met vrijwilligers uit de samenwerkende kerken dragen zij verantwoordelijkheid voor al de activiteiten van het IDP.
De dovenpastores werken daarnaast landelijk in een eigen regio.

over ons


Misschien is dat ook wel uw ervaring.
Je bent doof of slechthorend en meedoen in de kerk gaat echt niet.
Kan dat ook anders? Ja, dat kan.
Via het Interkerkelijk Dovenpastoraat zetten dove- en horende mensen zich daar samen voor in.