Kerkdiensten


22 december 2018

14.30

Dordrecht Open Hof Kerk

(D) Mw. Heidi Kramer-de Jong

15.15

Hoogeveen Het Oor

(D) Ds. A. Dingemanse - Kerstviering

15.00

Gorinchem Exoduskerk

(D) Dhr. W. Smit - Kerstviering - met tolk

16.00

Leek GKv kerk

(D) Ds. M. Visser - Kerstviering IC Groningen en Friesland

23 december 2018

14.00

(D) Ds. B.J. Breugem-Berghuis - met tolk - Kerstviering

10.00

Delft Hofkerk (Bovenzaal)

(D) Dhr. J.A. Jongeneel

10.30

Dordrecht NGK Open Hof

(C) Voorganger - met tolk - H.A.

10.30

Ede De Gelderhorst

(D) Dhr. W. Smit

10.00

Katwijk Het Anker

(D) Dhr. H. van Beelen - met tolk

16.00

Zwolle Jeruzalemkerk

(D) Ds. M. Visser - Kerstviering IC Overijssel en IC Gelderland Midden

09.45

Zoetermeer De Lichtzijde

(C) Voorganger - met tolk

24 december 2018

22.00 !

Heerhugowaard De Ontmoetingskerk

(C) Ds. Geertse - met tolk - Kerstnachtdienst

D: dovendienst / C: gecombineerde dienst

Nieuws


5/12 2018

Ds. Jan Lamme overleden

• Bestuur IDP

Op zaterdag 1 december is Ds. Jan Jacobus Lamme overleden. Hij werd 91 jaar. Ds. Lamme was van 1976 – 1989 dovenpredikant. Boven de kaart staan woorden uit Lukas 1:15–16. De dienst van Woord en Gebed werd …

3/12 2018

Ds. Kees Smit is bevestigd als dovenpastor

• Bestuur IDP

Afgelopen zaterdag, 1 december, is Kees Smit bevestigd tot dovenpastor van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv). Veel mensen waren naar Kampen gekomen om deze bevestiging mee te maken. Na een zegening deed Kees zijn intrede …

23/11 2018

Kerstbrief 2018

• Feestbrieven

De Kerstbrief 2018 is verschenen. Dit jaar geschreven door Mw. Elselie de Jong-van der Zwaard. U kunt de kerstbrief hier downloaden: Kerstbrief 2018

gedachte van de maand


Adventsgebed

1 Kom tot ons, de wereld wacht. Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint, kind van God, Maria’s kind.

2 Kind dat uit uw kamer klein als des hemels zonneschijn
op de aarde wordt gesteld, gaat uw weg zoals een held.

3 Gij daalt van de Vader neer, tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan en hemelwaarts opgestaan.

4 Uw kribbe blinkt in de nacht met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht waarvoor al het duister zwicht.

5 Lof zij God in ’t hemelrijk, Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd, nu en tot in eeuwigheid.

(C) LvdK 1973 Gezang 122

Medewerkers


Het IDP wordt als kerkelijk werk vooral gedragen door vrijwilligers.
Met passie en inzet werken zij dagelijks aan de onderlinge band van dove mensen en hun kerk.
Zij werken op landelijk, regionaal en plaatselijk niveau.

In hun werk worden zij ondersteund door landelijke werkers: vier dovenpastores en een opbouwwerker.
Deze vijf landelijke werkers hebben daarnaast ook eigen taken op het gebied van pastoraat, opbouw, toerusting
en missionair werk onder dove mensen.

Namen en e-mailgegevens vindt u op de contact-pagina.

over ons


Ga jij naar de kerk?
Ja, ik ga naar de kerk.
Ik ook, maar soms voel ik me best wel alleen. Dan heb ik geen contact.
Je kan dan hulp vragen aan het IDP, het Dovenpastoraat.
Deze organisatie kan jou, andere dove mensen en de kerken helpen
om goed onderling contact te hebben.