Kerkdiensten


25 mei 2017

Hemelvaartsdag

10.30

Ede De Gelderhorst

(D) Ds. A.D. Poortman

27 mei 2017

15.15

Hoogeveen De Gebarenkorf

(D) Ds. M. Visser

28 mei 2017

10.00

Amsterdam Bethelkerk

(D) Dhr. W. Pantjes

10.00

Delft Hofkerk (Bovenzaal)

(D) Dhr. J.A. Jongeneel

10.30

Dordrecht Open Hof

(C) Voorganger met tolk - HA

10.30

Ede De Gelderhorst

(D) Mw. D.M. Rietveld-Hup

10.00

Katwijk Het Anker

(D) Dhr. A. Van Egmond met tolk

10.00

Leiderdorp Scheppingskerk

(D) Ds. D. Dijk met tolk

09.45

Zoetermeer De Lichtzijde

(C) Voorganger met tolk

D: dovendienst / C: gecombineerde dienst

Nieuws


18/5 2017

Pinksterbrief 2017

• Feestbrieven

De Pinksterbrief 2017 is verschenen. Ditmaal geschreven door Ds. Jan Kievit. De Pinksterbrief 2017 is hier te lezen en te downloaden.

15/4 2017

Na Pasen: stenen wegrollen!

• Geloof en kunst

Pasen in jouw leven Er is in het verhaal van ons leven soms een knik. Het gaat anders dan je gedacht had: een verlies treft je, een vriend gaat van je heen, je huwelijk valt uit elkaar, contacten lopen …

15/4 2017

Paasbrief 2017

• Feestbrieven

De Paasbrief 2017 van het Interkerkelijk Dovenpastoraat is verschenen. U kunt de Paasbrief 2017 lezen door op de 'link' te klikken. Dit jaar is de Paasbrief geschreven door dovenpastor Elselie de Jong.

gedachte van de maand


Pasen: halleluja!

HALLELUJA EEUWIG DANK EN ERE

Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word’ op aard’ en in de hemel, Here,
voor uw liefd’ U toegebracht!
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot!

Halleluja halleluja, eeuwig dank en ere,
halleluja halleluja, eeuwig dank en eer!

Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word’ op aard’ en in de hemel, Here,
voor uw liefd’ U toegebracht!
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot!

Medewerkers


Het IDP wordt als kerkelijk werk vooral gedragen door vrijwilligers.
Met passie en inzet werken zij dagelijks aan de onderlinge band van dove mensen en hun kerk.
Zij werken op landelijk, regionaal en plaatselijk niveau.

In hun werk worden zij ondersteund door landelijke werkers: vier dovenpastores en een opbouwwerker.
Deze vijf landelijke werkers hebben daarnaast ook eigen taken op het gebied van pastoraat, opbouw, toerusting
en missionair werk onder dove mensen.

Namen en e-mailgegevens vindt u op de contact-pagina.

over ons


Ga jij naar de kerk?
Ja, ik ga naar de kerk.
Ik ook, maar soms voel ik me best wel alleen. Dan heb ik geen contact.
Je kan dan hulp vragen aan het IDP, het Dovenpastoraat.
Deze organisatie kan jou, andere dove mensen en de kerken helpen
om goed onderling contact te hebben.