Kerkdiensten


30 oktober 2016

10.00

Amsterdam Bethelkerk

(D) Ds. M. Verhoeve met tolk

10.30

Dordrecht Open Hof

(C) Voorganger met tolk - HA

10.30

Ede De Gelderhorst

(D) Ds. M. Visser

18.30

Elburg Oosterkerk

(C) Ds. R.W. van Mourik met tolk

10.00

Katwijk Het Anker

(D) Ds. F.C. van Dijke

10.00

Leiderdorp Scheppingskerk

(D) Ds. D. Dijk met tolk

10.00

Rotterdam Rehobothkerk (benedenzaal)

(D) Dhr. J. Jongeneel

09.45

Zoetermeer De Lichtzijde

(C) Dienstdoende predikant met tolk

D: dovendienst / C: gecombineerde dienst

Nieuws


17/10 2016

Kerstbrief 2016

• Feestbrieven

De Kerstbrief 2016 is beschikbaar. Dit jaar is hij gemaakt door Ds. Martin Visser. U kunt hem bekijken in gebaren en u kunt hem lezen (en downloaden) als geschreven brief als  WORD-bestand of als PDF-bestand . Deze Kerstbrief 2016 kunt …

15/10 2016

Landelijke Contactdag IDP

• Landelijke Dagen

Het Interkerkelijk Dovenpastoraat nodigt u en jullie van harte uit voor de jaarlijkse contactdag. Deze dag wordt gehouden op zaterdag 29 oktober 2016 in Ede. Natuurlijk gaat het bij een contactdag om de onderlinge ontmoeting. …

13/10 2016

Wetsvoorstel erkenning NGT!

• Algemeen

Wordt de Nederlandse Gebarentaal een officiële taal in Nederland? De kamerleden Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Roelof van Laar (PvdA) dienden daartoe een initiatiefwet in! Meer lezen? Klik daarvoor hierboven op: Wetsvoorstel erkenning NGT! en daarna …

gedachte van de maand


Een gebarende God

Tijdens een godsdienstles spreekt de leraar over Gods nieuwe wereld.
In de les bevindt zich een dove leerling. De leraar wil het kind bevestiging geven en zegt: ‘In Gods nieuwe wereld zul jij kunnen horen.’
Het kind protesteert: ‘Nee, in de nieuwe wereld zal God in gebaren spreken!’


Achter die twee piepkleine zinnetjes gaat een wereld schuil die veel inzicht geeft in de problematische verhouding tussen religieuze gemeenschappen en mensen met een handicap. De leraar is er zeker van dat het de grootste wens van het kind is om ‘gezond’ te zijn, om te kunnen horen. Hij wil het geruststellen: ooit als alles beter wordt, zul jij horen. Het kind corrigeert dit fundamenteel. Het wil niet primair een paar goede oren hebben, het wil dat de ander zijn of haar taal spreekt, en wel op het diepste niveau, namelijk op het niveau van God. De bevestiging die het kind vraagt, gaat veel verder dan de bevestiging die de leraar biedt: het wil geaccepteerd en gezien en gehoord worden zoals het is en van daaruit echte communicatie met de ander ervaren.

(Uit: Goed bedoeld, Jacqueline Kool, blz. 23)

Medewerkers


Het IDP wordt als kerkelijk werk vooral gedragen door vrijwilligers.
Met passie en inzet werken zij dagelijks aan de onderlinge band van dove mensen en hun kerk.
Zij werken op landelijk, regionaal en plaatselijk niveau.

In hun werk worden zij ondersteund door vijf landelijke werkers: vier dovenpastores en een opbouwwerker.
Deze landelijke werkers hebben daarnaast ook eigen taken op het gebied van pastoraat, opbouw, toerusting
en missionair werk onder dove mensen.

Namen en e-mailgegevens vindt u op de contact-pagina.

over ons


Ga jij naar de kerk?
Ja, ik ga naar de kerk.
Ik ook, maar soms voel ik me best wel alleen. Dan heb ik geen contact.
Je kan dan hulp vragen aan het IDP, het Dovenpastoraat.
Deze organisatie kan jou, andere dove mensen en de kerken helpen
om goed onderling contact te hebben.